Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Konferencje i prezentacje

2013-VI-18-19: XBRL Europe Day & Eurofiling Workshop – Londyn, Wielka Brytania

W Londynie miał miejsce “XBRL Europe Day & Eurofiling Workshop”, który został poprowadzony przez United Financial Conduct Authority (FCA). FQS Poland jako członek XBRL Europe miało przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. Podczas seminarium, uczestnicy mieli możliwość wymiany swoich opinii oraz dotychczasowego doświadczenia dotyczącego implementacji COREP/FINREP/Solvency II. więcej »

2013-VI-17: Konferencja CRD IV – Londyn, Wielka Brytania

XBRL UK oraz XBRL Europe byli gospodarzami konferencji CRD IV w Londynie, wspartej przez European Banking Federation i European Banking Authority. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznania się z wieloma aspektami dotyczącymi CRD IV Reporting. Głównym celem wydarzenia było dostarczenie bankom oraz instytucjom kredytowym informacji na temat kluczowych aspektów nowych wymogów raportowania COREP/FINREP. więcej »

2013-V-21: Krajowe konsultacje raportowania zintegrowanego IIRC - Warszawa, Polska

21 Maja 2013, FQS Poland uczestniczyło w krajowych konsultacjach raportowania zintegrowanego IIRC. Spotkanie miało miejsce z inicjatywy PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Podczas tego wydarzenia, przedstawiono założenia oraz metodykę najnowszej propozycji wytycznych raportowania zintegrowanego, zaproponowanego przez IIRC. więcej »

2013-IV-16-18: 26 Międzynarodowa Konferencja XBRL – Dublin, Irlandia

26 Międzynarodowa Konferencja XBRL zgromadziła ekspertów XBRL, regulatorów, a także liderów projektów XBRL z całego świata. Podczas tego wydarzenia, eksperci XBRL przedstawili informacje na temat realizacji nowych przepisów UE dotyczących ujednolicenia standardów raportowania dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, usprawnienia procesów sprawozdawczości dla podatników, pośredników i urzędów podatkowych oraz zaprezentowane zostały najnowsze zmiany standardów, narzędzi oraz wymagań dotyczących zapewnienia zgodności. Fujitsu było jednym ze sponsorów w/w wydarzenia, prezentujących swoje rozwiązania do XBRL. więcej »

2013-III-25: Konferencja COREP/DPM – Helsinki, Finlandia

FQS Poland uczestniczyło w Konferencji COREP/DPM, która miała miejsce w Helsinkach. Konferencja zebrała wielu specjalistów zarówno ze strony organu nadzorczego Finnish Financial Supervisory Authority (FSA) oraz międzynarodowej społeczności XBRL. Podczas tego wydarzenia, zaprezentowano nowe ramy sprawozdawczości UE. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z metodami konwertowania raportów finansowych do XBRL i tworzenia tego typu raportów w oparciu o taksonomię COREP przy użyciu Oprogramowania Fujitsu Interstage XWand. więcej »

2013-I-23: Konferencja XBRL: Nowe wyzwania w procesie raportowania finansowego na rynku NewConnect – Warszawa, Polska

23 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie SBR Polska we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. Celem spotkania było podsumowanie obecnego stanu raportowania finansowego na rynku NewConnect, a także prezentacja koncepcji nowego standardu raportowania z wykorzystaniem języka XBRL. FQS Poland jako członek stowarzyszenia SBR Polska wraz z przedstawicielami Fujitsu Japan zaprezentowało studium przypadku wykorzystania standardu XBRL - platforma TDnet (Timely Disclosure Network) zaimplementowana dla Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych. więcej »

2012-XII-12-13: Dzień XBRL Europe i EuroFiling Workshop – Frankfurt, Niemcy

FQS Poland jako jeden z członków XBRL Europe, miało przyjemność uczestniczyć w kolejnej sesji „Europe Day & EuroFiling Workshop”, zorganizowanej we Frankfurcie. Spotkanie umożliwiło ekspertom w tematyce XBRL dyskusje na temat rozszerzenia obszarów sprawozdawczości w XBRL, taksonomii IFRS, COREP/FINREP oraz CRD IV w XBRL, a także wdrożeniu Solvency II. więcej »

2012-XII-3-4: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference w Warszawa, Polska

II edycja Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference, której firma FQS Poland była uczestnikiem oraz jednym ze sponsorów. Konferencja zgromadziła ponad 150 uczestników z kilkunastu europejskich krajów: Polski, Niemiec, Anglii, Szwecji, Holandii, Rumunii, Czech, Łotwy, Ukrainy i Norwegii. Przed uczestnikami konferencji zaprezentowano bieżące problemy związane z tematyką zwalczania nadużyć oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu. W licznych wystąpieniach specjalistów związanych ze zwalczaniem nadużyć finansowych z Europy Środkowo-Wschodniej, zostały zademonstrowane także najlepsze praktyki oraz wyzwania, jakie stoją przed pracownikami departamentów odpowiedzialnych za tematykę zwalczania nadużyć i oszustw finansowych.więcej »

2012-X-23: Konferencja XBRL Solvency II – Paryż, Francja

Celem konferencji było poinformowanie francuskojęzycznych ubezpieczycieli i zainteresowanych podmiotów o wymaganiach EIOPA w kontekście Solvency II i XBRL. Podczas konferencji zostały przedstawione również wymagania od krajowych (francuskich i belgijskich) Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego, podstawowe cechy taksonomii Solvency II jak również doświadczenia dużych firm ubezpieczeniowych i banków z realizacji projektów Solvency II, Bazylea II i XBRL. FQS Poland uczestniczyło w konferencji promując rozwiązania Fujitsu do XBRL wśród uczestników konferencji. więcej »

2012-XI- 6-8: Międzynarodowa Konferencja XBRL w Yokohama, Japan

25-ta Międzynarodowa Konferencja: “To The Next Level of Business Reporting. And Beyond” odbyła się w Jokohamie, Japonii. Podczas konferencji eksperci z obszaru XBRL dyskutowali na temat najnowszych osiągnięć i trendów w wykorzystaniu XBRL jako narzędzia do poprawy efektywności, przejrzystości i jakości sprawozdawczości biznesowej.
Fujitsu, jako aktywny członek XBRL International, zaangażowany w tworzenie standardu jak również jego promowaniem na skalę międzynarodową było jednym ze sponsorów konferencji. więcej »

2012-V-31: 9ty Dzień XBRL Europe - Madryt, Hiszpania

Sesja ta, w połączeniu z organizowanym przez EBA „Eurofiling XBRL Workshop”, była miejscem debaty ekspertów XBRL na temat aktualnego statusu projektów XBRL w EIOPA i ESMA, wdrożeniu SBR w Holandii, oraz harmonizacji i ujednolicaniu taksonomii XBRL: COREP/FINREP, Solvency II. FQS Poland, jako członek „XBRL Europe Business Register Working Group”, pracującej nad uaktualnieniami Taksonomii xEBR oraz projektem dyrektywy połączeń BR, także brało udział w sesji. więcej »

2012-V-30: 15ty EBA Eurofiling XBRL Workshop – Madryt, Hiszpania

Zorganizowana przez XBRL Europe oraz EBA, sesja “Eurofiling XBRL Workshop” odbyła się w stolicy Hiszpanii i była okazją do dyskusji ekspertów na temat Sprawozdawczości Finansowej według IFRS, a także Architektury i Taksonomii COREP/FINREP, oraz „Data Point Models”. Głównym tematem spotkań było wykorzystanie standardu XBRL miedzy innymi w ocenie ryzyka w sektorze ubezpieczeniowym oraz wymogów Solvency II. Podczas sesji pt.”Eurofiling enabling XBRL Tools”, Fujitsu prezentowało swoje rozwiązanie - Interstage XWand. więcej »

2012-V-3-4: Światowe Sympozjum Audytu i Raportowania

Zorganizowane przez Szkołę Biznesu Rutgera w tureckim Malatya, 24-te Światowe Sympozjum Audytu i Raportowania pt. „Continuous Auditing and XBRL Coming Age”, było miejscem globalnej debaty na temat tego, jak ważną rolę w procesie zdobywania i wykorzystania informacji biznesowych odgrywa ciągły audyt oraz standard XBRL. FQS Poland, jako działacz na rzecz promowania standardu XBRL w Europie, także uczestniczyło w sympozjum. więcej »

2012-IV-11: Seminarium EIOPA XBRL Europe – Talin, Estonia

Zorganizowane przez Estońską Komisję Nadzoru Finansowego, we współpracy z XBRL Europe, seminarium zebrało w Talinie ekspertów XBRL z EIOPA. Debatowano na temat Solvency II Framework, podstawowych taksonomii i narzędzi które umożliwiają pracę z taksonomią oraz generowanie raportów finansowych w standardzie XBRL. Jednym z głównych tematów seminarium była implementacja rozwiązań IT w obszarze XBRL. FQS Poland, jako członek XBRL Europe, zaprezentowało regulatorom, wykorzystanie „Interstage XWand XBRL processor engine” w procesie walidacji (Instancji XBRL), względem taksonomii Solvency II. więcej »

2012-III-19-23: Międzynarodowa Konferencja XBRL - Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kolejna, 24-ta już Międzynarodowa Konferencja XBRL pt. „Transparency: with Reliable, Available, Comparable & Re-Usable Data”, została zorganizowana w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podczas pięciu dni wykładów i konwersatoriów, eksperci z całego świata poruszali zagadnienia związane z raportowaniem ORSA, Solvency II oraz XBRL Global Ledger Framework jako narzędzie gwarantujące przejrzystość i dostępność danych. Fujitsu było jednym ze sponsorów konferencji, a FQS Poland, jako członek Grupy Fujitsu, także wzięło w niej udział. więcej »

2011-X-25-27: Międzynarodowa Konferencja XBRL - Montreal, Canada

23-cia Międzynarodowa Konferencja XBRL pt: “Enhancing Business Performance” gospodarzem wydarzenia było XBRL Kanada. Podczas konferencji eksperci XBRL z całego świata dzielili się swoją wiedzę i doświadczeniem w zakresie wykorzystania XBRL w celu poprawy efektywnego zbierania i wykorzystywania danych biznesowych. Fujitsu uczestniczyło w konferencji jako srebrny sponsor i jeden z wystawców. FQS Poland jako centrum wsparcia dla narzędzi Fujitsu Interstage XWand w regionie EMEA także wzięło udział w wydarzeniu. więcej »

2011-IX-28: XBRL Europe Days - Kirchberg, Luxemburg

W dniu 28 września 2011 XBRL w Luksemburgu odbył się „XBRL Europe Day”. FQS Poland jako członek XBRL Europe uczestniczyło w spotkaniach i w dyskusjach jednocześnie wspierając grupy robocze w rozwoju taksonomii xEBR i COREP / FINREP. więcej »

2011-VII-5-6: Konferencja Fundacji IFRS - Zurich, Szwajcaria

Konferencja została zorganizowania celem wymiany doswiadczeń pomiędzy liderami raportowania finansowego zarówno z sektora prywatnego, osób reprezentujacych regulatorów, członków IASB, głównych księgowych i innych zainteresowanych raportowaniem finansowym, według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Fujitsu było jednym z uczestników konferencji promując na niej rozwiązania do XBRL-a. więcej »

2011-V-17-19: Międzynarodowa Konferencja XBRL - Bruksela, Belgia

22-ga Międzynarodowa Konferencja XBRL pt: “Udostępnianie informacji gospodarczych w zglobalizowanym świecie” gospodarzem wydarzenia było XBRL Europa. Konferencja XBRL to doskonała okazja do wymiany doświadczeń na arenie międzynarodowej, odnośnie korzyści związanych z implementacją i wykorzystaniem XBRL jako standardu raportowania na świecie dla regulatorów, instytucji finansowych i bankowych, oraz firm publicznych. Fujitsu uczestniczyło jako wystawca, prezentując narzędzia i oferowane usługi w obszarze XBRL. więcej »

2011-III-31: Konferencja XBRL - Kopenhaga, Dania

31 marca 2011 w Danii odbyła się konferencja poświęcona przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Konferencja miała na celu wprowadzenie audytorów, księgowych, dyrektorów finansowych do nowych regulacji związych z tworzeniem rocznych sprawozdań XBRL DCCA. Konferencja była przede wszystkim prezentacją dostępnych rozwiązań, w tym narzędzi DCCA XBRL. Fujitsu, jako jeden z wystawców zaprezentowało komponenty Interstage XWand jako rozwiązanie wspierające w/w proces. więcej »

2011-III-30-31: XIV Eurofiling XBRL Workshop - Londyn, Wielka Brytania

Regulatorzy, specjaliści IT, eksperci księgowi i dostawcy rozwiązań umożliwiających raportowanie według taksonomii COREP/FINREP zebrali się w Londynie na: “XVI Eurofiling Workshop”. Warsztaty zostały zorganizowane przez nowo utworzony EBA (Europejski Urząd ds. Bankowości) w przeszłości Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego. Fujitsu było jednym z uczestników wydarzenia prezentując w jaki sposób Interstage XWand umożliwia przetwarzanie i wykorzystanie komunikatów o błędach generowanych w oparciu o nową wersję taksonomii Eurofiling - FINREP v2. Umożliwiając tym samym automatyzację procesu weryfikacji blędów w raportach finansowych oraz poprawę jakości danych. więcej »

2011-III-29: IFRS Taxonomy Annual Convention - Londyn, Wielka Brytania

W dniu 29 marca 2011 r. Fundacja IFRS, wraz z XBRL International Inc, zorganizowała w Londynie doroczną konwencję taksonomii IFRS. To wyjątkowe wydarzenie zebrało miedzynarodowych ekspertów sprawozdawczości finansowej którzy dzielili się doświadczeniami na temat wykorzystania XBRL-a jako jednolitego standardu do raportowania według taksonomii IFRS. Fujitsu uczestniczyło jako wystawca i sponsor konferencji. więcej »

2011-III-18: Konferencja XBRL: Nowe wymagania w zakresie sprawozdawczości FINREP i COREP w sektorze bankowości - Warszawa

W dniu 18 marca 2011 r. Narodowy Bank Polski był gospodarzem dorocznej konferencji XBRL współorganizowanej ze Stowarzyszeniem XBRL Polska, Stowarzyszeniem Księgowych oraz Stowarzyszeniem Banków w Polsce. Tematem przewodnim konferencji była sprawozdawczość finansowa w sektorze bankowym, a w szczególności nowe wymagi związane z implemnetacja i wykorzystaniem nowej wersji taksonomii COREP/FINREP. FQS Poland było jednym z prezenterów i wystawców rozwiązań umożliwiających generowanie raportów finansowych w standardzie XBRL według taksonomii NBP. więcej »

2011-III-1-2: XBRL Europe Day - Rzym, Włochy

W dniu 2 marca 2011 r. Grupa Robocza XBRL Europa kontynuowała dyskusję na temat rozwoju bazowej taksonomii xEBR dla rejestrów przedsiębiorstw w Europie. Fujitsu jako jeden z członków XBRL Europa zaprezentowało podczas spotkania, w jaki sposób narzędzia Interstage XWand pozwala na efektywną analizę kilku instancji wykorzystując do tego celu taksonomię xEBR oraz warstwę Formulas. więcej »

2010-X-19-21: 21 Międzynarodowa Konrefencja XBRL - Bejiing, Chiny

W dniu 19 - 21 października, XBRL Chiny były gospodarzem międzynarodowej konferencji w Pekinie zatytułowanej “Common Vision - Role of XBRL Technology in the Post-Crisis Era”. Wykłady plenarne, dyskusje panelowe i interaktywne sesje były głównie poświęcone zastosowaniu XBRL-a celem poprawy przejrzystości, jakości danych i wykorzystaniu tego standardu w procesie wymiany informacji finansowych i poprawy nadzoru regulacyjnego. Fujitsu uczestniczyło w tej konferencji jako wystawca jak również prezentowało swoje doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu SBR (Standard Business Reporting) w Australii. więcej »

2010-VII-19-23: 20 Międzynarodowa Konferencja XBRL - Rzym, Włochy

Gospodarzem międzynarodowej konferencji zatytułowanej: “XBRL: Linking Businesses, Public Regulators & Citizens” było XBRL Włochy we współpracy z XBRL Europa. Fujitsu jako platynowy sponsor i wystawca prezentowało narzędzia Interstage XWand. więcej »

2010-III-04: CEBIT- Hanover, Niemcy

CeBIT (Global Conference) - najważniejsze targi branży informatycznej na świecie. Jest to także najbardziej istotny kongres ICT. Konferencje CeBIT są platformą dyskusyjną dla innowacji technologicznych w branży ICT, telekomunikacyjnej oraz nowych mediów. FQS Poland uczestniczyło jako wystawca prezentując również swoje rozwiązania Business Intelligence. więcej »

2009-XII-08: Konferencja pt. "XBRL jako narzędzie ułatwiające sprawozdawczość dla małych i średnich przedsiębiorstw", Warszawa

W sali notowań GPW w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce konferencja na temat standardu XBRL, w której wzięliśmy udział zarówno jako sponsor oraz jako wystawca. więcej »

2009-XII-01: Seminarium "Od produkcji do sprzedaży" w Legnicy

1 grudnia 2009 r. w Legnicy odbyło się zorganizowane przez FQS Poland seminarium z cyklu “Od produkcji do sprzedaży - czyli jak zmodernizować procesy i działania realizowane w firmie w celu maksymalizacji zysku. Rozwiązania Fujitsu dla biznesu.”

2009-XI-30: Seminarium "Od produkcji do sprzedaży" w Katowicach

30 listopada 2009 r. w Katowicach odbyło się zorganizowane przez FQS Poland seminarium z cyklu “Od produkcji do sprzedaży - czyli jak zmodernizować procesy i działania realizowane w firmie w celu maksymalizacji zysku. Rozwiązania Fujitsu dla biznesu.”

2009-IX-10: Seminarium na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy w Warszawie

FQS Poland, Dow Jones i Norkom Technologies zorganizowały w Warszawie „Seminarium z cyklu Sposoby Zapobiegania Praniu Pieniędzy – Know Your Customer”. więcej »

2009-IX-04: Seminarium Fujitsu w Krakowie

Fujitsu przedstawiła swój nowy System Kontroli Produkcji PRO-NES i ogłosiła rozpoczęcie jego sprzedaży na rynku europejskim. Jednocześnie zaprezentowane zostało komplementarne rozwiązanie – system do zarządzania dokumentami D-Binder.