Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Business Intelligence


Właściwe wykorzystanie informacji ukrytych w posiadanych przez firmę danych ma ogromne znaczenie zarówno w kwestii maksymalizacji zysku, jak i redukcji kosztów. W celu efektywnego wydobycia wiedzy, konieczne jest dokonanie analizy danych w oparciu o wiele perspektyw, a następnie podsumowanie wyników tej analizy i ich przekształcenie w jedno, skuteczne rozwiązanie. Odpowiedzią na te potrzeby, a tym samym kluczem do podejmowania szybkich i trafnych decyzji biznesowych, jest data mining.


Jesteśmy sprawdzonym partnerem dla naszych klientów w rozwiązywaniu ich problemów biznesowych i usprawnianiu realizowanych przez nich procesów decyzyjnych. Dostarczamy nie tylko gotowe rozwiązania, ale także dostosowujemy nasze produkty do specyficznych potrzeb i wymagań klientów, przez co przyczyniamy się do wzmacniania ich przewagi nad konkurencją.

FQS Poland specjalizuje się w następujących dziedzinach:

  • zarządzanie relacjami z klientem,

  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy,

  • raportowanie finansowe,

  • zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,