Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Regulator | Sporządzający | Audytor | Inwestor | Usługodawcy


Interstage XWand - kompletne rozwiązanie w dziedzinie raportowania w standardzie XBRL

Fujitsu ma przyjemność zaprezentować w pełni kompleksową ofertę oprogramowania najwyższej jakości w dziedzinie obsługi i wykorzystania standardu XBRL. Pakiet Interstage XWand jest wynikiem wieloletniego zaangażowania firmy Fujitsu w pracę nad standardem XBRL w ciągu ostatniej dekady. Jest to zarazem rozwiązanie, które znalazło uznanie w oczach klientów z ponad 30 krajów na całym świecie, począwszy od regulatorów, poprzez audytorów, podmioty przesyłające sprawozdania, analityków oraz wielkie korporacje.


Powszechnie ceniony za swoją solidność i zgodność ze specyfikacją standardu XBRL Interstage XWand umożliwia zastosowanie języka XBRL w istniejących procesach finansowych, zwiększając stopień ich zautomatyzowania oraz przejrzystość całego cyklu sprawozdawczości finansowej. Dzięki przyjaznym dla użytkowników narzędziom, potężnemu Software Development Kit (SDK) oraz pełnemu wsparciu standardu, włącznie z: Inline XBRL, warstwą formuł oraz wielowymiarowością, Interstage XWand spełnia wymagania każdego z uczestników łańcucha sprawozdawczości finansowej:


  • Regulator efektywne zarządzanie walidacją i analizą dokumentów XBRL oraz wsparcie procesu tworzenia taksonomii

  • Sporządzający pewność zgodności ze standardem oraz kontrola procesu raportowania

  • Audytor poprawa wiarygodności sprawozdań oraz kontroli procedur

  • Inwestor szybsze uzyskanie wysokiej jakości informacji finansowej pomagającej podjąć trafniejsze decyzje

  • Usługodawcy poszerzenie aktualnej oferty, rozwój nowych rozwiązań, ekspansja biznesu